Żywiecka Energia Przyszłości

Niezależność energetyczna Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia oraz zrównoważona gospodarka w zakresie środowiska naturalnego.

Aktualności Klaster Energii

Żywiecka Energia Przyszłości

Głównym celem i wyzwaniem dla Klastra jest niezależność energetyczna Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia, przy zrównoważonej gospodarce w zakresie środowiska naturalnego. Wierzymy, że w wyniku naszych działań do 2030 roku Żywiecczyzna stanie się niezależnym energetycznie, ekologicznym regionem turystycznym.

Mała elektrownia wodna

Działalność Klastra na Żywiecczyźnie

Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” formalnie powołano 9 lutego 2017 r., poprzez podpisanie umowy cywilno – prawnej, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako reprezentant środowiska naukowego, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy z branży energetycznej i IT, m.in. Tauron Dystrybucja, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., spółka i-Energia. (więcej…)

Panele Fotowoltaiczne

Koncepcja klastrów energii

Funkcjonowanie Klastrów i Spółdzielni Energetycznych jest obszarem, który nie jest znany dotychczas w Polsce. Analiza rozwiązań instytucjonalnych rynku sprzedaży, rynku wytwarzania i rynku (organizacji) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej pokazuje na bardzo nowatorski i niespotykany w żadnym prawodawstwie model organizacji tych rynków. (więcej…)

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Żywieckiego Klastra Energii

Zostań Uczestnikiem lub Partnerem Klastra

Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyzny tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. (więcej…)

Żywiec - piękno jest blisko

Klaster w liczbach

> 40
zrzeszonych podmiotów
14
gmin
1 000
km2 obszaru działania
150 000
mieszkańców

Aktualności

23.04.2019r. Posiedzenie Komietu Klastra Energii

W dn. 23 kwietnia odbyło się posiedzenia Komitetu Zarządzającego Klastra Energii ŻEP. Podczas spotkania podjęto formalną uchwałę, dotyczącą przyjęcia nowych Partnerów do Klastra Energii tj. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących …