Aktualności

Życzenia Wielkanocne

I Forum Energetyki Rozproszonej

Informujemy, że przedstawiciele Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości wzięli udział w I Forum Energetyki Rozproszonej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia byli : Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. …

Klaster wchodzi w Oświatę

27 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawicieli Starostwa, lokalnych Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” . …

Zgromadzenie Uczestników Klastra – Nowe władze w Klastrze

Na odbytym  posiedzeniu Uczestników naszego Klastra dokonano podsumowania działalności, przyjęte zostały kierunki działań na najbliższy okres oraz dokonano wyboru władz.  Dotychczasową działalność można podsumować jako okres organizacji struktur Klastra, uzyskanie …

Zaproszenie do składania ofert

Działając  jako Koordynator  Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”  Operator Klastra Energii Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: „Opracowanie projektu ulepszenia informatycznego Systemu Zarządzania Energią, umożliwiającego zastosowanie go do zarządzania …

Spotkanie dla przedsiębiorców z Powiatu Żywieckiego

Komitet Zarządzający Klastra wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Żywieckiego na spotkanie, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu w …