Białystok – warsztaty szkoleniowe z cyklu „Klastry energii – od teorii do praktyki”

W dniach 9-10 stycznia w Białymstoku odbyły się warsztaty szkoleniowe z cyklu „Klastry energii – od teorii do praktyki”, zorganizowana przez Fundację Promocji Kształcenia we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii.

W szkoleniu wzięło udział ponad 20 osób, będących przedstawicielami branży energetycznej, samorządów, spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców usług i produktów technologii energetycznych i informatycznych.

Mieliśmy okazję zaprezentować unikalną w skali kraju koncepcję funkcjonowania Klastra. Piotr Budzisz – Pełnomocnik Klastra – podzielił się w swoim wystąpieniu doświadczeniami w tworzeniu klastra obejmującego swoim obszarem działania cały Powiat Żywiecki. Duże zainteresowanie uczestników warsztatów wzbudziły informacje o zainicjowaniu procesu tworzenia nowej lokalnej instytucji rynku energetycznego jeszcze przed pojawieniem się definicji klastrów energii w Ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz roli jaką odegrały lokalne samorządy wraz z Liderem Klastra Międzygminnym Związkiem ds. Ekologii.

W drugim dniu uczestnicy udali się do położonego 30 km od Białegostoku Michałowa, w którym od roku działa klaster Energii pn. „Zielona Energia Michałowo”. Współtwórca klastra p.Daniel Raczkiewicz pokazał uczestnikom jak w rzeczywistości można stworzyć mały lokalny układ energetyczny w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, sieć ciepłowniczą oraz zaangażowane Gminy.

Liczne pytania uczestników o kolejne edycje pokazały jednoznacznie, że istnieje duże zapotrzebowanie na zakładanie Klastrów Energii jako instytucji rozproszonego rynku energii. Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”, jako jeden z prekursorów jest stałym partnerem Fundacji Promocji Kształcenia oraz Krajowej Izby Klastrów Energi w szerzeniu wiedzy i doświadczeń dotyczących Klastrów Energii.