Dofinansowanie dla przedsiębiorców – konkurs 1.1.1 Klastry NFOŚ

Dofinansowanie dla przedsiębiorców do inwestycji w źródła wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub …