Klaster Żywiecka Energia Przyszłości Certyfikowany z Wyróżnieniem!

Z wielką dumą informujemy, że nasz Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” otrzymał Certyfikat Klastra Pilotażowego i został wyróżniony w pierwszej 10-tce najlepszych Klastrów Energii! Certyfikat uzyskały 33 inicjatywy Klastrowe spośród 115 …

Zaproszenie na oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu Ministerstwa Energii na Certyfikowane i Pilotażowe Klastry Energii

W dniu 9 maja o godz. 9:15 w siedzibie Ministerstwa Energii: ul. Krucza 36/ Wspólna 6 odbędzie się konferencja pn. „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii” z udziałem …

Spotkanie dla przedsiębiorców z Powiatu Żywieckiego

Komitet Zarządzający Klastra wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Żywieckiego na spotkanie, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu w …

Z życia klastra – kwietniowe posiedzenie Komitetu Zarządzającego

W dniu 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Klastra na którym zostały omówione sprawy związane z bieżącym zarządzaniem oraz zadaniami realizowanymi we współpracy z Uczestnikami i Partnerami Klastra. Na …

Prezentacja Klastra przed Panelem Ekspertów Ministerstwa Eenergii w konkursie dla Klastrów

11 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Energii odbyły się „przesłuchania” kolejnych Klastrów, które zakwalifikowały się do etapu merytorycznej oceny konkursu na Certyfikowany Pilotażowy Klaster Energii. Przed gronem 6 ekspertów nasz Klaster …

Konkurs pilotażowy Ministerstwa Energii – spotkanie Uczestników i Partnerów Klastra

W związku z tym, że w konkursie Ministerstwa Energii na Certyfikowany Pilotażowy  Klaster Energii wniosek naszego Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” przeszedł ocenę formalną, w siedzibie ZMGE w w dniu 6 kwietnia …

Z życia klastra – marcowe posiedzenie Komitetu Zarządzającego

W dniu 26 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Klastra. Poświęcone było wielu zagadnieniom. Szczególnie dużo uwagi poświęcone zostało sprawom organizacyjnym dotyczącym funkcjonowania Biura Obsługi Klastra w ramach struktur Koordynatora …

Klaster Żywiecka Energia Przyszłości uczestnikiem debaty „Czy rynek mocy zablokuje rozwój Klastrów Energii”. 

W dniach 19–20 marca 2018 roku w hotelu Qubus w Krakowie odbyło się Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018. Na zaproszenie organizatorów forum Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii …

Białystok – warsztaty szkoleniowe z cyklu „Klastry energii – od teorii do praktyki”

W dniach 9-10 stycznia w Białymstoku odbyły się warsztaty szkoleniowe z cyklu „Klastry energii – od teorii do praktyki”, zorganizowana przez Fundację Promocji Kształcenia we współpracy z Krajową Izbą Klastrów …