Klaster Żywiecka Energia Przyszłości uczestnikiem debaty „Czy rynek mocy zablokuje rozwój Klastrów Energii”. 


W dniach 19–20 marca 2018 roku w hotelu Qubus w Krakowie odbyło się Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018.

Na zaproszenie organizatorów forum Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, http://paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE) wzięliśmy udział w debacie poświęconej wpływowi rynku mocy na funkcjonowanie i rozwój Klastrów Energii w ramach konferencji zorganizowanej pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyli w niej reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego. Nasz przedstawiciel – pełnomocnik Klastra Piotr Budzisz – wziął udział w debacie w której uczestniczyli przedstawiciele takich podmiotów jak: Energetyczne Centrum S.A.,Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych TRMEW Obrót Sp. z o. o., Centrum Energetyki AGH / GIG,, PGE Polska Grupa Energetyczna, Węglokoks Energia sp. z o.o. 
 
Udział w debacie z przedstawicielami tak znaczących podmiotów z branży energetycznej potwierdza coraz większą renomę naszego Klastra.