Klaster Żywiecka Energia Przyszłości Certyfikowany z Wyróżnieniem!

Z wielką dumą informujemy, że nasz Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” otrzymał Certyfikat Klastra Pilotażowego i został wyróżniony w pierwszej 10-tce najlepszych Klastrów Energii!

Certyfikat uzyskały 33 inicjatywy Klastrowe spośród 115 zgłoszonych do konkursu. Ministerstwo dokonało wyboru w z podziałem na dwie grupy:

  • 10 Klastrów z Certyfikatem Pilotażowego Klastra z wyróżnieniemw tej grupie znalazł się nasz klaster.
  • 23 Klastrów z Certyfikatem Pilotażowego Klastra

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie ME: https://www.gov.pl/energia/wyniki-i-konkursu-na-certyfikat-pilotazowego-klastra-energii

Uzyskanie Certyfikatu i znalezienie się w czołówce wyróżnionych Klastrów Energii jest zakończeniem etapu ponad 3-letniej pracy i współdziałania wielu stron. Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom, podmiotom i osobom zaangażowanych w proces tworzenia naszego Klastra. Szczególne podziękowania należą się  Liderowi Klastra „Międzygminnemu Związkowi ds. Ekologii (ZMGE), który w 2015 roku wraz ze wszystkimi jednostkami samorządowymi Powiatu Żywieckiego rozpoczął działania, których finał formalny miał miejsce 9 maja w Ministerstwie Energii. 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Partnerom Klastra, bo to dzięki ich zaangażowaniu powstał Klaster, który wyróżnia się  wśród innych swoją strukturą, wielkością ale też zupełnie inną niż pozostałe Klastry wizją i planem rozwoju. Od samego początku (tj. od stycznia 2015 roku) z byłym Przewodniczącym ZMGE p. Januszem Michałkiem, a później z obecnym  Przewodniczącym p. Józefem Bednarzem tworzyliśmy podstawy funkcjonowania instytucji rynku rozproszonej energii, mając świadomość, że jest bardzo nowatorska idea. Wystarczy nadmienić, iż idea i definicja klastrów energii pojawiła się w ustawie o OZE w 2016 roku. Inspiracje płynące ze współpracy ze środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w ramach Centrum Energetyki Prosumenckiej ukształtowały naszą unikalną wizję, co pozwoliło na nawiązanie współpracy z Tauron Dystrybucja. S.A. i podpisanie jako pierwszy Klaster Energii Listu Intencyjnego z lokalnym dystrybutorem. Można wymienić jeszcze co najmniej kilka innych kluczowych elementów, które zdecydowały o tym, że jesteśmy jednym z czołowych Klastrów Energii oficjalnie i formalnie funkcjonujących w kraju. Jesteśmy instytucją, która ma solidne zaplecze i wypracowany model funkcjonowania. Teraz wkraczamy w fazę realizacji strategii poprzez wdrażanie konkretnych projektów, których skumulowane efekty pozwolą na zbudowanie instytucji, która zrealizuje  bardzo ambitny cel jakim jest niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny jako bezpiecznego dla zdrowia i ekologicznego regionu turystycznego. 

Przed nami duże wyzwania, które mogą zostać zrealizowane w ramach dobrej współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami społecznymi, szkołami oraz innymi podmiotami, którym zależy na rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. Czekamy na ciekawe i konkretne propozycje współpracy, które pozwolą nam na realizację bardzo ambitnych zamierzeń, adekwatnych dla potencjału ludzi, którym zależy na rozwoju całego  regionu  Żywiecczyzny.

Zapraszamy do współpracy z zespołem operacyjnym Klastra – Biurem Obsługi funkcjonującym w strukturach Koordynatora Klastra.

Pełnomocnik Klastra
Piotr Budzisz