Klaster Żywiecka Energia Przyszłości z tytułem „Klaster Roku”

W dniu 21 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenia rynku”. Zostało ono zorganizowane pod patronatem Krajowej Izby Klastrów Energii oraz Unii Pracodawców i Producentów Biogazu przez Fundację Promocji Kształcenia. W seminarium udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących podmioty będące członkami klastrów energii, przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Energii, reprezentanci środowisk naukowych.

Oprócz bardzo wartościowych prezentacji i wystąpień dotyczących funkcjonowania klastrów głównym punktem programu było wręczenie wyróżnień i tytułów Klaster Roku 2017. Przyznane zostały wyróżnienia czterem inicjatywom klastrowym. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”. Znalezienie się gronie takich klastrów jak Klaster energyRegion „Michałowo”, Słupski Klaster Bioenergetyczny, Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, które zostały utworzone w oparciu o istniejącą infrastrukturę wytwórczą świadczy o tym, że przyjęta przez nas unikalna koncepcja tworzenia i rozwoju Klastra Energii została doceniona przez tworzące się środowisko klastrów energii w Polsce.

Miłą niespodzianką było również wręczenie pełnomocnikowi Klastra Piotrowi Budziszowi wyróżnienia „Za zaangażowanie i pracowitość we współtworzeniu klastrów energii oraz aktywny wkład w kreowaniu modelowych rozwiązań”. 

Mamy nadzieję, że skoro zostaliśmy docenieni przez środowisko fachowców to również w I Konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii prowadzonym przez Ministerstwo Energii starania nasze zakończą się uzyskaniem Certyfikatu i statusu Pilotażowego Klastra. 

Na koniec odbyła się bardzo ciekawa debata w której uczestniczyli:

  • Agnieszka Przesmycka – Ministerstwo Energii
  • Sylwia Koch Kopyszko – Prezes Unii Pracodawców i Pracowników Biogazu
  • Bardara Adamska – Stowarzyszenie Kongres Magazynowania Energii
  • Lech Gryko – Klaster Energii w Michałowie
  • Piotr Budzisz – Żywiecki Klaster Energii
  • Andrzej Wójtowicz – Klaster Słupski
  • Dariusz Zych – Klaster Kraina Jeziorki Piaseczno
  • Daniel Raczkiewicz – IEN SA