Konkurs pilotażowy Ministerstwa Energii – spotkanie Uczestników i Partnerów Klastra

W związku z tym, że w konkursie Ministerstwa Energii na Certyfikowany Pilotażowy  Klaster Energii wniosek naszego Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” przeszedł ocenę formalną, w siedzibie ZMGE w w dniu 6 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie , w trakcie którego zostały zaprezentowane materiały przygotowane do przedstawienia przed Panelem Ekspertów, jako ostatnim elementem oceny merytorycznej wniosku i konkursu.

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób reprezentujących podmioty funkcjonujące w Klastrze. Robocze wersje merytorycznych materiałów zostały zaprezentowane przez Pełnomocnika Klastra Piotra Budzisza oraz Henryka Michałka reprezentującego Koordynatora Klastra. Po ich zaprezentowaniu odbyła się ożywiona dyskusja dzięki której, zostanie wypracowana ostateczna wersja prezentacji Klastra.

Liczymy na to, dzięki współpracy z Uczestnikami i Partnerami Klastra, osobom reprezentującym Klaster w trakcie 30 minutowego wystąpienia przez ekspertami, uda się uzyskać dobre oceny etapu merytorycznego konkursu.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo zostało złożonych 118 wniosków. Etap oceny formalnej przeszło niewiele ponad 40 . Ostatnim etapem konkursu jest prezentacja Klastra, jego strategii i planowanych działań przed Panelem Ekspertów. 

Nasz Klaster zostanie zaprezentowany w dniu 11 kwietnia. Informacje o przebiegu „przesłuchania” Klastra przedstawimy niebawem.