Prezentacja Klastra przed Panelem Ekspertów Ministerstwa Eenergii w konkursie dla Klastrów

11 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Energii odbyły się „przesłuchania” kolejnych Klastrów, które zakwalifikowały się do etapu merytorycznej oceny konkursu na Certyfikowany Pilotażowy Klaster Energii.

Przed gronem 6 ekspertów nasz Klaster zaprezentowali:

  • dr Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Klastra,
  • Piotr Budzisz – Pełnomocnik Klastra,
  • Henryk Michałek – Kierownik zespołu technicznego Koordynatora Klastra.

10-minutowa prezentacja i w trakcie 30 minutowego spotkania wywołała szereg pytań ekspertów. Po wynikającym z pytań Ekspertów zainteresowaniu naszym unikalnym modelem Klastra możemy przypuszczać, iż nasi reprezentanci dobrze wypełnili swoją misję.

Pozostaje nam cierpliwie czekać na oficjalne wyniki. Powinniśmy poznać je w pierwszej połowie maja 2018.