Z życia klastra – kwietniowe posiedzenie Komitetu Zarządzającego

W dniu 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Klastra na którym zostały omówione sprawy związane z bieżącym zarządzaniem oraz zadaniami realizowanymi we współpracy z Uczestnikami i Partnerami Klastra.

Na spotkaniu przekazane zostały informacje z udziału Klastra przed gronem 6 ekspertów uczestniczących w ocenie Klastra w ramach tzw. Panelu Ekspertów. Informacje przekazali :dr Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Klastra, Piotr Budzisz – Pełnomocnik Klastra oraz Henryk Michałek – Kierownik zespołu technicznego Koordynatora Klastra.

Podjęto też uchwały o przyjęciu nowych uczestników Klastra. Do grona Uczestników dołączyły firmy: 

  1. BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. ul. Małe Garbary 9 61-756 Poznań.
    BTC jest firmą uznaną na rynku usług konsultingowych i integratorskich w dziedzinie IT. Tworzymy zaawansowane technologie, projektujemy i wdrażamy nowoczesne aplikacje oraz systemy, znajdujące zastosowanie w sektorze energetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa, wodno-kanalizacyjnym, przemysłowym i innych. Firma jest zainteresowana udziałem w stworzeniu i rozwoju wzorcowego środowiska ICT dla obsługi gospodarki energetycznej na obszarze i dla Klastra.
  2. Węglokoks Energia sp. z o.o.
    Węglokoks Energia tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą trzy spółki ciepłownicze: Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach, a także dwie spółki z Rudy Śląskiej: Zespół Ciepłowni Przemysłowych. Firma posiada kadrę doświadczonych profesjonalistów w branży ciepłowniczej i energetycznej. Silną stroną firmy są powiązania z dostawcami paliwa. 
    W trakcie rozmów z Przewodniczącym Komitetu Zarządzającego oraz Pełnomocnikiem Klastra Prezes Zarządu Węglokoks. S.A p. Jacek Boroń zadeklarował zainteresowanie uczestnictwem w Klastrze szczególnie w zakresie inwestycji w źródła wytwarzania, pełnienie roli inwestora finansowego, udział w rynku paliw, współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami cieplnymi. 

Komitet Zarządzający przyjmując powyższe firmy jako Uczestników konsekwentnie realizuje cel jakim jest stworzenie silnej instytucji rynkowej atrakcyjnej dla firm i samorządów obejmującej obszar całego Powiatu.

Kolejny działaniem potwierdzającym konsekwentną realizację powyższego celu jest zorganizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej, na którym zostanie zaprezentowany Klaster oraz zostaną przekazane konkretne propozycje i możliwości współpracy z Klastrem.

Spotkanie zostało zaplanowane na 10 maja o godz. 13.00. Szczegóły dotyczące organizacji zostaną zamieszczone na stronie Klastra oraz na jego profilu FB – https://facebook.com/ZywieckiKlasterEnergii/