Z życia klastra – marcowe posiedzenie Komitetu Zarządzającego

W dniu 26 marca odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego Klastra. Poświęcone było wielu zagadnieniom. Szczególnie dużo uwagi poświęcone zostało sprawom organizacyjnym dotyczącym funkcjonowania Biura Obsługi Klastra w ramach struktur Koordynatora Klastra, którym jest Operator Klastra Energii sp. z o.o. z Żywca. 

Podjęte zostały uchwały o przyznaniu statusu Projektu Klastra dwóm dużym projektom: Słoneczna Żywiecczyzna oraz Słoneczna Kraina Żywiecka. Oba projekty dotyczą instalacji OZE na budynkach mieszkańców Żywiecczyzny. Ze względów formalnych przygotowywane są dwa osobne projekty, które są elementem większego przedsięwzięcia jakim jest „Wirtualna Elektrownia Żywiecczyzny”. „Słoneczna Żywiecczyzna”, którego liderem i obejmuje obszar 10 Gmin – Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec. Projekt „Słoneczna Kraina Żywiecka” jest realizowany na obszarze 4 Gmin: Czernichów, Łękawica, Ślemień i Świnna. Projekty będą uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Zarząd woj. śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.1.1. Celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji dla mieszkańców.

Obydwa projekty wyróżniają się tym, że są elementem strategii Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” w obszarze budowy rozproszonych źródeł energii, które mają nie tylko pozwolić mieszkańcom na produkcję energii dla własnych potrzeb, ale też mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny. Realizacja projektów we współpracy z Klastrem znacznie poprawia szanse na pozyskanie dofinansowania. Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że na obszarze woj. śląskiego są przygotowywanie projekty o wartości znacznie przekraczającej kwotę 0,5 miliarda złotych. Budżet projektu 4.1.1 to kwota 75 892 498,00.

Komitet Zarządzający Klastra poprzez swoje działania ma na celu pokazanie znaczenia projektów dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego całej Żywiecczyzny i oraz nowatorskiej formuły Wirtualnej Elektrowni Żywiecczyzny. 

Komitet podjął też decyzje o uruchomieniu szeregu innych działań w ramach Klastra. Będziemy o nich informować na bieżąco.