Zaproszenie do składania ofert

Działając  jako Koordynator  Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”  Operator Klastra Energii Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na:
„Opracowanie projektu ulepszenia informatycznego Systemu Zarządzania Energią, umożliwiającego zastosowanie go do zarządzania energią i usługami w klastrze energii w powiązaniu z systemami OSD i Rynków Energii”.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja nieedytowalna
  2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna