Zaproszenie do składania ofert

Działając  jako Koordynator  Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”  Operator Klastra Energii Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: „Opracowanie projektu ulepszenia informatycznego Systemu Zarządzania Energią, umożliwiającego zastosowanie go do zarządzania …

Spotkanie dla przedsiębiorców z Powiatu Żywieckiego

Komitet Zarządzający Klastra wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Żywieckiego na spotkanie, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu w …