Zgromadzenie Uczestników Klastra – Nowe władze w Klastrze

Na odbytym  posiedzeniu Uczestników naszego Klastra dokonano podsumowania działalności, przyjęte zostały kierunki działań na najbliższy okres oraz dokonano wyboru władz. 
Dotychczasową działalność można podsumować jako okres organizacji struktur Klastra, uzyskanie możliwych certyfikacji i dokumentów, uruchomienie Biura Klastra oraz budowa wizerunku i promocja naszego Klastra. 
Udało się zbudować silny wizerunek i wypromować Klaster w skali ogólnopolskiej. Jesteśmy zapraszani na wiele konferencji, spotkań i innych wydarzeń, instytucje naukowo -badawcze zapraszają nas do wspólnych projektów. 
Uruchomione w grudniu 2018 r. Biuro Techniczne Klastra mieści się w Żywcu na ul. Powstańców Śląskich 2 i czynne jest w godzinach do 8.00 do 16.00.  Biuro funkcjonuje w strukturach Operatora Klastra Energii (OKE) sp. z o.o. jako podmiotu pełniącego rolę Koordynatora Klastra. 
OKE uzyskał promesę koncesji na dystrybucję energii oraz promesę koncesji na dystrybucję gazu. 
Klaster został wyróżniony jako jeden z kilkunastu Klastrów w całej Polsce uzyskując certyfikację.
Okres organizacji Klastra został zakończony. Przyszła pora na realizację konkretnych projektów i przedsięwzięć Klastra. W najbliższym czasie będziemy prezentować poszczególne projekty i przedsięwzięcia oraz zachęcać do uczestnictwa w nich. Proponujemy stałą lub projektową współpracę z Klastrem.
Uczestnicy/ Rada Klastra wybrała nowy skład Prezydium Rady Klastra i Komitetu Zarządzającego:
W skład Prezydium Rady Klastra wybrano:
p. Antoni Szlagor – Przewodniczący Prezydium Rady ( Burmistrz Miasta Żywiec)
p. Andrzej Kalata – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady  (Starosta Żywiecki)
p. Zofia Wawrzyczek – Członek Prezydium  (Euvic Energia)
p. Józef Bednarz – Członek Prezydium Rady (Związek Międzygminny ds. Ekologii)
p. Waldemar Bulica – Członek Prezydium Rady (Pracownia Informatyki Numeron)
Komitet Zarządzający tworzą:
p. dr Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu
p. Marcin Caputa – Wiceprzewodniczący Komitetu
p. Piotr Budzisz – Członek Komitetu (Pełnomocnik Klastra)
p. Stanisława Baczyński – Członek Komitetu
p. Marian Kurowski – Członek Komitetu.