Dofinansowanie dla przedsiębiorców – konkurs 1.1.1 Klastry NFOŚ

Dofinansowanie dla przedsiębiorców do inwestycji w źródła wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.

Dofinansowanie do 85% obejmuje budowę nowych lub przebudowę istniejących  instalacji wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Dla inwestycji realizowanych w ramach  certyfikowanych Klastrów Energii została wyodrębniona pula 50 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

Zachęcamy do współpracy przedsiębiorców i firmy z obszaru działania naszego Klastra (Powiat Żywiecki). Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pelnomocnik@klasterzywiec.pl.
Biuro Obsługi Klastra