Klaster wchodzi w Oświatę

27 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawicieli Starostwa, lokalnych Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” . Tematem spotkania było omówienie współpracy oświaty z klastrem energii w zakresie powołania kierunków patronackich oraz utworzenia obiektów dydaktycznych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (farm fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz wodnych). Planuje się także  utworzenie wspólnej bazy firm,  zainteresowanych kooperacją w zakresie rozproszonych źródeł energii OZE.
W najbliższym czasie planuje się również  podpisanie umów partnerskich pomiędzy Klastrem Energii a Szkołami z terenu Żywiecczyzny.